”Som konsulent hos FRECON, får jeg det bedste fra flere verdener” - FRECON A/S - Mechanical Constructions FRECON A/S - Mechanical Constructions

Frecon Peter Jacobi konsulent web
Lead Design Engineer Peter Jacobi er en del af FRECONs team i Esbjerg. Her arbejder han med spændende konstruktionsopgaver både som konsulent ude hos kunder og hjemme på kontoret – og altid i tæt samarbejde med både kunderne og kollegerne i Esbjerg, Horsens og Tommerup.

Peter Jacobi tog en baggrund med over 25 år som skibsmontør (smede og maskinarbejder) med på sit ingeniørstudie i 2009, hvor han startede på Aalborg Universitets afdeling i Esbjerg. Allerede i arbejdet som skibsmontør begyndte han så småt med konstruktionsarbejde i 2D, hvilket grundlagde en interesse for at fortsætte ad den vej.

Fordom, spidskompetence og afveksling
Peter blev færdig som ingeniør i 2014 og efter flere år i industrien fandt han det spændende at få muligheden for at komme til FRECON, som konsulent, og dermed ind i et miljø med spidskompetence inden for hans fagområde - konstruktion.

Han havde dog samtidig en fordom om, at livet som konsulent kunne være et rigtigt ”rakkerliv”- en fordom som dog viste sig at være helt ubegrundet. ”Jeg befinder mig rigtig godt både ud hos kunderne, hvor jeg indgår som en del af deres team og hjemme på kontoret tæt på kollegerne,” fortæller Peter. ”Det giver en herlig afveksling i hverdagen, og gode muligheder for at sparre med mine dygtige kolleger fra mange forskellige grene af maskiningeniørbranchen. Dem lærer jeg rigtigt meget af, hvilket ikke var muligt hos de andre virksomheder, jeg har arbejdet hos. Det giver mig det bedste fra flere verdener.”

Kan det lade sig gøre?
Peter har stor glæde af sin baggrund som skibsmontør i det daglige arbejde. ”Min erfaring herfra gør, at jeg ofte kan se, hvad der kan lade sig gøre rent praktisk i en konstruktion,” fortæller Peter. ”Jeg kigger eksempelvis efter om, det er muligt at få hånden ind og svejse de steder, hvor det er nødvendigt. Den erfaring jeg har med, giver jeg også videre til mine kolleger, som måske ikke har prøvet de samme ting. På den måde kan vi alle lære noget af hinanden – og det gør vi gerne. Vi er også gode til at ”dele” skærm med kolleger både i egen og de øvrige FRECON afdelinger, og samarbejder på den måde om mange ting i dagligdagen til stor værdi for vores kunder.”

Transportudstyr til vindmølleindustrien
Netop nu arbejder Peter primært på kontoret i Esbjerg sammen med kollegerne Majbritt og Jens. ”Jeg sidder med et konstruktionsprojekt på transportudstyr til en kunde i vindmølleindustrien. Her arbejder jeg også tæt sammen med Jens-Jørgen, som sidder i Horsens. Han laver løbende beregninger på mine konstruktioner, så vi er sikre på de kan holde og lever op til de helt specifikke krav fra kunden.”

FRECON passer godt på sine medarbejdere
Hos FRECON prioriteres både det faglige samarbejde og det sociale miljø højt. Der er derfor også kutyme for, at alle medarbejdere er hjemme på kontoret og arbejde om fredagen. ”Hvis man sidder ude hos en kunde i en længere periode, er det en rigtig god mulighed for at samles, lave faglig sparring samt høre løst og fast fra kollegerne,” siger Peter. ”Det er godt for den kollegiale samhørighed - og for udviklingen af de mest værdiskabende løsninger til kunderne.”