Konceptudvikling - FRECON A/S - Mechanical Constructions FRECON A/S - Mechanical Constructions
konceptudviklingsplan for dit projekt

“Fra kreative ideer til virkelighed” dækker over store dele af opstarten i enhver opgave.

Vi er gode til at finde og skabe de løsninger netop I har brug for at løse jeres udfordring.

Præcisering af konstruktionsopgaven sker i et samarbejde mellem jer og os. De funktionelle og designmæssige krav samler vi i fællesskab i en kravspecifikation, der udgør et vigtigt redskab for dialogen om afstemning af forventninger til produktet og om prioritering af krav.

For at sikre dig et godt grundlag for dine beslutninger om igangsættelse af produktion af nye emner udfærdiger vi gerne flere alternative designoplæg. Med flere forskellige løsningsforslag på hånden har I et solidt fundament, så I kan tage en kvalificeret beslutning.

Med udgangspunkt i funktion, produktionsforhold eller økonomisk optimering tilvejebringer vi innovative designs, som ikke kun lever op til de faktuelle tekniske krav, men som også er brugervenlige og æstetiske.

Vi er gerne behjælpelige med at indhente oplysninger om myndighedskrav, så de tekniske specifikationer i vidt omfang kan anvendes direkte i en eventuel senere CE-mærkning af produktet.