Analytisk beregning - FRECON A/S - Mechanical Constructions FRECON A/S - Mechanical Constructions
Mathcad Matlab Ansys
Analytisk beregning frecon

FRECON A/S har siden 1999 udviklet og styrkeberegnet diverse udstyr. Denne erfaring bruges når vi analyserer en given konstruktion og udpeger eventuelle kritiske områder i konstruktionen.

I mange tilfælde indgår der FEA-analyser til at definere områderne. Disse områder bliver fokus områder for de analytiske beregninger.

Derefter bliver konstruktionen gennemregnet for at sikre den holder/overholder de styrkemæssige krav stillet af enten opgavestiller, standarder eller lignende.

Dette er for at sikre, at du som kunde får:

  • Det optimale produkt
  • Et godt og stærkt/holdbart produkt der er optimeret således at der både kan spares på materiale- og produktionsomkostningerne.

Vi bruger primært MathCad til beregning og følger beregningerne op med beregningsrapporter.